Īsts, ko tu izdzīvo ar jēgu, ...

Īsts, ko tu izdzīvo ar jēgu,
Īsts, kas ir sapnī izsapņots,
Ja viss ir tverts ar tādu spēku,
Kas bezgalīgums klātu dots.
A. Čaks