Uz jūru nezināmu ...

Uz jūru nezināmu
laika upe steidzas,
ikvienasm nolemts
būs tur kādreiz zust,
kaut daudz ir jācieš,
tomēr katrā mirklī
kā svētkus dzīvi
vajaga mums just!
K. Apškrūma