ko man vēl gribēt šajā pasaulē ...

ko man vēl gribēt šajā pasaulē
ja ik uz soļa nav vairs jāteic nē
ja mani apņem paļāvīga dvaša
kas simtreiz dārgāka kā mana paša?
pēc kā lai kāro samulsušais prāts
ja atveros kā ilgi kaltis stāds?
es sevī rūdījs es grūti gāju
es mūšam sava zieda nezināju
nav vieglāk ne par tūkštošdaļu mata
vien migla krīt no savilguša skata
un vienīgais ko pasaule var dot
ir nopūtai kā smaržai aizlidot
K. Skujenieks