Gadi neiet, gadi trakā steigā skrien... ...

Gadi neiet, gadi trakā steigā skrien...
Un ne attapties, ne saprast -
Tu jau mūža otrā pusē brien.
Jāūdz atvasarai: lai tā spēku aizdod,
Jāūdz puteņiem, lai gadiem pēdas jauc,
Jālūdz paša sirdij, tā vislabāk zinās,
Kā lai atpakaļ tos trakos gadus sauc.
I.Kalnāre