Cilvēkus pārveido ne tikai mūža gadskārtas, bet arī noskaņu un pārdzīvojumu gadalaiki. Ir jāļaujas to zīmēm, tāpat kā daba ļaujas dzīvības plūdumam, zinādama, ka viss sākas un beidzas, atkal uz labu rit....

Cilvēkus pārveido ne tikai mūža gadskārtas, bet arī noskaņu un pārdzīvojumu gadalaiki. Ir jāļaujas to zīmēm, tāpat kā daba ļaujas dzīvības plūdumam, zinādama, ka viss sākas un beidzas, atkal uz labu rit.
L. Brīdaka