Lai vienmēr ...

Lai vienmēr
dvēsele Tava
kā brīnumsvecīte zied, 
lai ziedi, zvaigznes un sapņi
tur savākti vienuviet!
Lai vienmēr ir
radoša doma, 
kas apvāršņa
tālumos skrien, 
lai esi kā jūra, 
kā joma, 
kas dzintara
pilna arvien! 
K. Apškrūma