Asaras, smiekli un ziedi, ...

Asaras, smiekli un ziedi,
Spoža saule un zvaigžņu spiets,
Balts sniegs un sapņi tik liegi,
Un augļu smagums, kas zarus liec.

Asaras, smiekli un ziedi,
Tiem pa vidu vijas tavs mūžs.
Te tu raudi, te smejies, te dziedi,
Vējš dienas kā ziedlapas pūš.

Asaras, smiekli un ziedi,
Tas ir ceļš, pretī laimei kas nes,
Rīta rasā tu iemini sliedi,
Uz to pļavu, kur zemenes.

Asaras, smiekli un ziedi,
Darbs, raizes un bērnu smaids,
Ir grūti pa reizei un viegli,
Uz vēja spārniem kad traucas laiks.

Asaras, smiekli un ziedi,
Salds un rūgts ir cilvēka kauss.
Vien visu izbaudot topam mēs viedi
Kā ceļš saules gaismā top sauss.

Asaras, smiekli un ziedi,
Ko man no sevis vēl dot?
Ja tu ik dienu vadīsi dziedot,
Tev naktī nebūs ko nožēlot.

Asaras, smiekli un ziedi,
Būs rīt, parīt un aizparīt,
Bet mums dzīvi dzīvot ir vieglāk;
Ar tavas sirds gaismu ceļš kad vīts.
G. Kraulere