Lai pagātne ar vēju aizšalc tālu ...

Lai pagātne ar vēju aizšalc tālu
Un tagadne, kā saules stars lai mirdz.
Un dzīve lai Tev atnes visu, visu...
Pēc kā tik ļoti ilgojās Tev sirds!