Tava zvaigzne ir tevī pašā ...

Tava zvaigzne ir tevī pašā
Un nākamības melodija-ziedos.
Pacel rokas pretī Mīlestībai ,
Un tu tapsi aplaimots.
Pacel rokas pretī Saulei,
Un tu tapsi visuvarens.
Tava zvaigzne ir cerību zvaigzne
Melna meža koka galotnēs,
Kas atnesīs gaismas putna
Mūžības dziesmu.
J. Anmanis