Kal laimi klintī cietajā,  ...

Kal laimi klintī cietajā, 
Kal tā lai stāv tā mūžīgi, 
Bet bēdas raksti smiltājā, 
Lai vējš tās aiznes tālumā.