Aizplūdīs dienas kā skanīgi ūdeņi, ...

Aizplūdīs dienas kā skanīgi ūdeņi,
Apšalcot gadu vistālāko līci.
Tāda būs ziema, un tādi būs rudeņi,
Cik mēs no vasaras paņemsim līdzi.
L. Vāczemnieks