Tas nekas, ja zelta liesmu ...

Tas nekas, ja zelta liesmu
Dedz jau kļavas zars.
Sirds pat rudenī zin dziesmu
Kurā pavasars.