Lai laika avotos  ...

Lai laika avotos 
Tu neizsīksti.
Lai esi tā kā 
mežezers arvien.
Kas viļņu dziesmai
dāvā sūpļa līksti.
Bet sevi ūdensrozes
sirdī sien! 
K. Apškrūma