Tiem, kas krustceļos vieglumu meklēt ies, ...

Tiem, kas krustceļos vieglumu meklēt ies,
Izbirs pēdējie cerību graši.
Mēs no grūtuma nedrīkstam baidīties,
Jo tas lielāks, jo lieli mēs paši.
L. Vāczemnieks