Ar tālēm tāles sarunājas,  ...

Ar tālēm tāles sarunājas, 
Aiz gada nāk un aiziet gads. 
Var nogurt kājas, nogurt rokas, 
Bet sirds lai nenogurst nekad!