Saules tik daudz, cik pelnījis esi, ...

Saules tik daudz, cik pelnījis esi,
Zemes, cik atrast sev proties
Uz pleca saule, zem kājām zeme
Vari pasaulē doties.
M. Bārbale