Atļauj pieneņu ...

Atļauj pieneņu
pūkai dejot
atļauj dvēseles
asarai dzejot
iemāci šodienai
nesteigties beigties
iemāci acu kaktiņam
smieties
iemāci domai
kā apinim vīties
iemācies ļauties
un nebaidīties
atrodi pieneņu
pūkas sevī
neplūc
bet atļauj
lai vējā tās
dejo..