Es vīna glāzi pilnu pieleju, ...

Es vīna glāzi pilnu pieleju,
Jo šodien mūža gadi mijas man-
Ceļš negāja pa rāmu ieleju,
Es dzirdēju,kā vētrā jūra skan.
Es rūgtumu un sāpes pazinu,
Kas cilvēku no putna gaisos šķir,
Un tomēr tūkstoš reizes atzīstu,
Cik bagāta un skaista dzīve ir.
I.Kalnāne