Katrai apsviedīgai sievai  ...

Katrai apsviedīgai sievai 
Jāsaplāno dzimumdiena: 
Šodienu - svinēt, 
Rītdien - lāpīt, 
Vakarpusē – gultā trāpīt. 
Trešā dienā skaitīt naudu, 
Atceroties gūto baudu. 
Pārrunāt - kurš cēlies, kritis, 
Dancojis, zem galda mitis. 
Beidzot plānošanu šo - 
Apsvērt balli nākošo!