Dzīvo un ceri,  ...

Dzīvo un ceri, 
Lai dzīvē kam deri, 
Ēd un dzeri, 
Lai vairāk sveri.