Ņem no laimes vainadziņa ...

Ņem no laimes vainadziņa
Pa vienam ziediņam, 
Lai pietika katru dienu
Visu mūžu gājumiņu.