Šai dienā, kad gadi tev mijas, ...

Šai dienā, kad gadi tev mijas,
Daudz ziedu ceļā lai plaukst.
Un vienmēr lai pavada tevi
Tik laime un jautrības balss.