Tie gadiņi,tie gadiņi. ...

Tie gadiņi,tie gadiņi.
Nāk nelūgti kā radiņi.
Viens projām,otrs klātu jau,
Pat atvadīties neatļauj.
Bet tas nekas,lai gadi nāk,
Tie nekait tam,kas dzīvot māk!