Lai Tev būtu kas balts ...

Lai Tev būtu kas balts
Ar ko nosegt
Dzīves koduma pēdas!
Spirgtu avotu šalts
Zem ikdienas rūpju grēdas.
Lai Tev būtu kas salds,
Rūgtas domas
Kad dvēselē ēdas,
Un pie rokas kas salts
Ar ko apdzēst sāpi,
Kas mēdās!
Lai Tev būtu kāds malds,
Kas dod dzīvei neprāta vēdas!
K. Apškrūma