Lai visi mazie putniņi ...

Lai visi mazie putniņi
Kas koka zaros čivina
No rīta tevi modina
Un mīļi, mīļi sveicina!