Uz tevi, uz tevi šīs puķes iet, ...

Uz tevi, uz tevi šīs puķes iet,
Uz tevi šīs ziedošās domas -
Sirds saule tevī lai nenoriet!
To lūdz manas gaidošās domas.
Tev vēlu mirdzošās debesis,
Tev zaļos kalnus un lejas -
Lai tavās acīs šis vēlējums viss!
Kā daļa no mūžīgās dzejas.