Gadu straumēm vītas aiziet dienas ...

Gadu straumēm vītas aiziet dienas
Dzīves jūrā saplūst vienuviet.
Lai vēl ilgi mirdz tev ceļa zvaigzne,
Darbi veicas, gaišas dienas rit