Lai dzīves ugunis ...

Lai dzīves ugunis
Un domas neapdziest,
Lai sadedzināt
Visas ēnas vari.
Pret sauli dzīvi griez,
Un vienmēr noturies
Uz viņas zaļā zara!