Novēlu Tev ātri stiepties, ...

Novēlu Tev ātri stiepties,
Izprast dzīvi, nevis tiepties,
Priecāties un tikai smieties,
Vienmēr jaunās tālēs tiekties!