Ar skanīgu līgo ...

Ar skanīgu līgo
Lai Jāņunakts zied.
Lai uguns uz sauli
Un vasaru iet.
Skaties vēl: Jāņu dziesmas