Visa laba Jāņu zāle, ...

Visa laba Jāņu zāle,
Ko plūc Jāņu vakarā.
Jāņu nakti zelta rasa
Katrā zāles galiņā.
Skaties vēl: Jāņu dziesmas