Aiz kalniņa dūmi kūp. ...

Aiz kalniņa dūmi kūp.
Kas tos dūmus kūpināja?
Jāņu bērni kūpināja,
Jāņu zāles lasīdami.
Skaties vēl: Jāņu dziesmas