Es uzliku saimniekam ...

Es uzliku saimniekam
Ozoliņa vainadziņu,
lai tam auga tādi zirgi
Kā kuplie ozoliņi.
Skaties vēl: Jāņu dziesmas