Ņem, Jānīti, melnu zirgu, ...

Ņem, Jānīti, melnu zirgu,
Apjāj mūsu tīrumiņus:
Izmin usnes, izmin zāles,
lai aug tīra labībiņa.
Skaties vēl: Jāņu dziesmas