Ar kauniņu vakar biju,  ...

Ar kauniņu vakar biju, 
Ar kauniņu rītā būšu.
Bez kauniņa vien tik biju
Pašā Jāņu naksniņā.
Skaties vēl: Jāņu dziesmas