Īsa,īsa Jāņu nakts ...

Īsa,īsa Jāņu nakts
Par visām naksniņām:
Te satumsa, te uzausa,
Te saulīte gabalā.
Skaties vēl: Jāņu dziesmas