Lai siera ritulis ripo, ...

Lai siera ritulis ripo,
Lai puto alutiņš salds,
Lai uzzied papardes zieds,
Un atausts Jāņu rīts balts.
Skaties vēl: Jāņu dziesmas