Kas to zeltu izlaistīja ...

Kas to zeltu izlaistīja
Pa Jānīša rudzu lauku?
Dieviņš zeltu izlaistīja,
Tiru maizi gribēdams.
Skaties vēl: Jāņu dziesmas