Visas puķes uzziedēja,  ...

Visas puķes uzziedēja, 
Papardīte neziedēja, 
Tā ziedēja Jāņu nakti 
Zeltītiem ziediņiem.
Skaties vēl: Jāņu dziesmas