Jānīt`s sita vara bungas, ...

Jānīt`s sita vara bungas,
Pauti līgojās kā bumbas.
Jo aiz kalna vecā Līga,
Vēl joprojām gribelīga…
Skaties vēl: Jāņu dziesmas