Mūs' Jānītis klēti taisa, ...

Mūs' Jānītis klēti taisa,
Grib rudeni sievu ņemti,
Ne jumtiņa, tik spārītes,
Jau gultiņa apakšā`i.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Jāņu dziesmas