Ai, Jānīša vakariņi, ...

Ai, Jānīša vakariņi,
Ozoliņa tērētāji,
Grib dārziņi, tīrumiņi,
Grib meitiņu vainadziņi.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Jāņu dziesmas