Jāņu nakti muca dega, ...

Jāņu nakti muca dega,
Augsta kalna galiņāi,
Jāņu bērni sanākuši,
Jāņu nakti priecātiesi.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Jāņu dziesmas