Daiļa bija Jāņa māte, ...

Daiļa bija Jāņa māte,
Glīta Jāņa istabiņa,
Gar griestiemi kuplas rozes,
Visa grīda magonēs`i.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Jāņu dziesmas