Pošaties`i, Jāņa bērni, ...

Pošaties`i, Jāņa bērni,
Sagaidiet Jāņa dienu,
Jāņa diena spodra nāca,
Ugunīs mirdzēdama.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Jāņu dziesmas