Jāņa tēvs alu dara ...

Jāņa tēvs alu dara
Pašu svētku vakarā;
Jāņu māte sieru sēja
Agrā, agrā rītiņā.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Jāņu dziesmas