Ai, Jānīša vakariņis, ...

Ai, Jānīša vakariņis,
Ozoliņu tērētājis:
Grib dārziņi, tīrumiņi
Grib meitiņu vainadziņi.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Jāņu dziesmas