Ai, Jānīti, Dieva dēls, ...

Ai, Jānīti, Dieva dēls,
Tavu platu cepurīti:
Visa plaša pasaulīte
Apakš tavas cepurītes.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Jāņu dziesmas