Ai, Jānīti, Dieva dēlsi, ...

Ai, Jānīti, Dieva dēlsi,
Tavu kuplu cepurīti:
Auga mieži, auga rudzi
Apakš` tavas cepurītes.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Jāņu dziesmas