Paldies saku māmiņai, ...

Paldies saku māmiņai,
Ka Jānīti vārdā lika:
Kad atnāca Jāņa diena,
Visi Jāni daudzināja.
Latviešu tautas dziesma
Skaties vēl: Jāņu dziesmas